Naukowcy zdołali zatrzymać i odwrócić uszkodzenia jakie niesie choroba Alzheimera!


Warning: Use of undefined constant tc_code_before - assumed 'tc_code_before' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/the-content-injection/TC_Injection.php on line 25

Warning: Use of undefined constant tc_code_after - assumed 'tc_code_after' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/the-content-injection/TC_Injection.php on line 26

Naukowcy zdołali zatrzymać i odwrócić uszkodzenia jakie niesie choroba Alzheimera!

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która dotyka milionów ludzi na całym świecie. Stan ten znany jest jako stopniowy i nieodwracalny, ale najnowsze badania ukazują, że istnieje sposób na zmniejszenie, a nawet odwrócenie niektórych zmian neurologicznych, które związane są z chorobą.

Zaburzenia mózgu łączone z chorobą, związane są z akumulacją płytki i patologicznych białek w mózgu. Większość dotychczasowych badań koncentrowana jest na działaniu, które dotyczy gromadzenia białka amyloidu beta, ale najnowsze testy wykorzystujące najnowsze techniki obrazowania, dotarły do innego białka, zwanego tau.

W zdrowym mózgu, białka tau odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie neuronów. Nasz mózg posiada bowiem rodzaj komórek układu komunikacyjnego, który przenosi części komórek, cząsteczek składników odżywczych, a także innych materiałów, co w pewny sposób przypomina tory kolejowe.

U zdrowych osób tory te są zazwyczaj proste, jednak w przypadku pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera, białka tau przybierają postać splotów, które są toksycznymi nićmi, przyczyniającymi się do powstawania uszkodzeń w mózgu. W momencie gdy tory te nie są proste, dochodzić może nie tylko do otępienia, ale licznych chorób neurodegeneracyjnych, jak postępujące porażenie nadjądrowe i zwyrodnienia korowo – podstawne zwojowe.

Najnowsze odkrycie naukowców z Washington University School of Medicine w Missouri, którzy badali zachowanie białka tau u myszy i małp, wykazuje możliwe sposoby ograniczania problemów z nim związanych.

Zespół naukowców badał zmodyfikowane genetycznie myszy, które wydzielają zmutowaną wersję tau, która jest bardziej podatna na formowanie splątania. U obiektów badań, stwierdzono oznaki uszkodzenia neurologicznego. Naukowcy wykorzystali antysensowny oligonukleotyd (pojedyncze nici kwasy nukleinowego, które wiążą się z RNA, zmniejszając lub dokonując zmian w ich ekspresji), aby zmniejszyć poziom białka tau. Zsyntetyzowane nici, zostały opracowane przez naukowców w celach terapeutycznych.

RNA ułatwia przepływ informacji genetycznej pomiędzy DNA i białkami, a syntetycznie utworzone oligonukleotydy antysensowne mogą pomóc złamać DNA odpowiedzialne za tworzenie białka przez RNA, niszcząc je zanim będą zdolne do budowania białek tau.

Badacze stosując codziennie, przez okres miesiąca, powyższy leczenie anty-tau na myszach 9-miesięcznych i 12-miesięcznych, zauważyli zmniejszoną ilość cząsteczek białek tau, co łączyło się również ze zmniejszeniem uszkodzeń mózgu.

Poziomy białka całkowitego tau oraz białka splotów tau były niższe u 12-miesięcznych myszy, w porównaniu do tych młodszych. Wynik ten sugeruje, że stosowanie oligonukleotyd antysensownych może nie tylko zapobiegać powstawaniu tau, ale także odwracać skutki jego wadliwego działania. Obniżenie poziomu ilości cząsteczek białek tau pozwala zatem zapobiegać, a nawet odwracać uszkodzenia neurologiczne. Związek ten jest pierwszym tego typu, stąd może mieć on ogromny potencjał jako środek terapeutyczny u ludzi.

Co ciekawe, myszy które zostały poddane leczeniu, żyły dłużej niż te, których nie poddano kuracji, a dodatkowo znacznie sprawniej radziły sobie podczas budowania gniazd. Można zatem wnioskować, że kuracja wpłynęła na lepsze funkcjonowanie społeczne, poznawcze oraz umiejętności motoryczne – czyli wszystkie te aspekty, na które niekorzystnie wpływa choroba Alzheimera. Myszy poddane kuracji, nie wykazywały także oznak skurczu hipokampu i nie doszło u nich do obumarcia neuronów.

Obecnie trwają badania podobnego rodzaju na małpach, zwierzętach bliższych ludziom. Zespół naukowców ujawnił, że również u małp oligonukleotyd zmniejsza zarówno RNA i białka tau w mózgu. Badania wydają się zatem być bardzo obiecujące. Jest to niezwykle ważne, ponieważ skuteczność tego leczenia nieinwazyjnego może być przełomem. Sploty tau korelujące ze spadkiem funkcji poznawczych obiecują potencjalnie skuteczny lek dla ludzi.

Nie przegap kolejnych postów: 

Może Cię również zainteresować:

Jedno przemyślenie nt. „Naukowcy zdołali zatrzymać i odwrócić uszkodzenia jakie niesie choroba Alzheimera!

  1. Źródła:
    1. https://www.nia.nih.gov/alzheimers/topics/alzheimers-basics
    2. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169409X15000435
    3. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-01/wuso-dch012017.php

Dodaj komentarz