Schizofrenia


Warning: Use of undefined constant tc_code_before - assumed 'tc_code_before' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/the-content-injection/TC_Injection.php on line 25

Warning: Use of undefined constant tc_code_after - assumed 'tc_code_after' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/plugins/the-content-injection/TC_Injection.php on line 26

Schizofrenia to wyjątkowo trudne zaburzenie, które sprawia, że chory nie potrafi odróżnić tego, co jest realne, a co nierealne. Choroba zaburza jasne myślenie, zarządzanie emocjami, odnoszenie się do innych czy normalne funkcjonowanie.

SchizofreniaSchizofrenia jest chorobą mózgu, która wpływa na sposób w jaki dana osoba się zachowuje, myśli i postrzega świat. Ludzie cierpiący na schizofrenię, bardzo często mają zmienioną percepcję rzeczywistości. Zdarza się, że widzą lub słyszą rzeczy, które nie istnieją, mówią w obcych językach lub w mylący sposób wierzą, że inni próbują im zaszkodzić, czują się obserwowani. Bywają przypadki w których schizofrenicy wycofują się ze świata zewnętrznego całkowicie lub działają w ciągłym strachu.

Objawy schizofrenii

U niektórych osób,choroba ta pojawia się nagle i zupełnie bez ostrzeżenia. Niemniej w większości przypadków, daje pewne subtelne znaki ostrzegawcze, zanim przybierze bardziej ciężką formę.

Wśród wczesnych objaw schizofrenii warto wymienić:

 • wycofanie społeczne,
 • wrogość i podejrzliwość,
 • pogorszenie higieny osobistej,
 • puste spojrzenie bez wyrazu,
 • trudność w wyrażaniu uczuć, w tym niezdolność do płaczu czy problem z wyrażeniem radości,
 • dziwny śmiech i płacz,
 • depresja,
 • bezsenność lub nadmierna senność,
 • dziwne wypowiedzi,
 • problemy z koncentracją, zapominanie się,
 • skrajne reakcje na krytykę,
 • dziwne zastosowania słów i sposób mówienia.

Powyższe sygnały ostrzegawcze nie muszą oznaczać schizofrenii, gdyż mogą zwiastować również inne problemy. Warto je jednak skonsultować z lekarzem.Brain_picture

Istnieje pięć głównych, charakterystycznych objawów schizofrenii jak urojenia, omamy, zaburzenia mowy, zaburzenia zachowania, oraz tzw. ?negatywne? objawy.

Symptomy mogą się jednak znacząco różnić w zależności od osoby, a także stanu zaawansowania choroby. Nie każdy schizofrenik będzie miał wszystkie objawy, mogą się one również zmieniać w czasie.

Urojenia ? to złudzenia, które mocno ingerują w umysł, przez co chory pomimo jasnych i oczywistych dowodów nie chce wierzyć w ich prawdziwość. Urojenia są niezwykle powszechne w schizofrenii, gdyż występują u 90% chorych z zaburzeniami. Często objawiają się one jako dziwaczne i nielogiczne pomysły lub fantazje. Można rozróżnić urojenia takie jak:

 • urojenia prześladowań ? przekonanie, że inni (?oni?) chcą skrzywdzić chorego w jakiś sposób,
 • urojenia odniesienia ? gdy neutralne wydarzenia uważane są przez chorego jako szczególne i o osobistym znaczeniu,
 • urojenia wielkości ? przekonanie, że chory jest znaną lub ważną postacią, bądź też posiada niezwykłe moce,
 • urojenia kontroli ? przekonanie, że myślami i działaniami chorego kontroluje siła z zewnątrz lub obcy.

Halucynacje ? to dźwięki lub inne odczucia doświadczane jako prawdziwe, gdyż istnieją tylko w umyśle człowieka chorego. Halucynacje mogą obejmować dowolny z pięciu zmysłów, jednak w przypadku choroby jaką jest schizofrenia, najczęstsze są słuchowe i wzrokowe.

Schizofreniczne omamy to zwykle przemawianie do osoby, której nie ma w pobliżu. Bardzo często osoby mają o nich wiedzę. Bywają to głosy krytyczne, wulgaryzmu czy są wręcz obraźliwe. Halucynacje, również mogą się nasilać u osób przebywających w samotności.

Zaburzenia mowy ? związane z fragmentarycznym myśleniem są charakterystyczne dla schorzenia. Osoby chore mają problemy z koncentracją i utrzymaniem toku myślenia. Pojawiają się tutaj luźne skojarzenia, neologizmy, perseweracja, tworzenie rymowanek.

Tzw. ?negatywne? objawy schizofrenii, odnoszą się do braku normalnych zachowań u chorego. To głównie brak ekspresji emocjonalnej, brak zainteresowania, entuzjazmu, pozorny brak zainteresowania światem czy trudności i zaburzenia mowy.

Przyczyny schizofrenii

Przyczyny schizofrenii nie są do końca poznane, niemniej wydaje się że jest to wynik złożonych interakcji między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi.tabletki9

Genetyka jest silnym czynnikiem przyczyniającym się do pojawiania się choroby, niemniej nie wszystkie osoby genetycznie predysponowane zapadają na chorobę. W kwestii czynników środowiskowych z kolei, wywołać ją mogą:

 • nadmierny stres, kiedy to pojawia się nadmiar kortyzolu w organizmie,
 • prenatalna ekspozycja na zakażenie wirusowe,
 • niski poziom tlenu w czasie porodu (najczęściej związany z przedłużeniem porodu lub przedwczesnym porodem),
 • narażenie na działanie wirusa w okresie niemowlęctwa,
 • wczesna utrata rodziców,
 • przemoc fizyczna i seksualna doznana w dzieciństwie,
 • nieprawidłowa struktura mózgu.

Diagnozowanie i leczenie schizofrenii

Zignorowanie objawów schizofrenii lub jej nieprawidłowe leczenie może mieć skutki katastrofalne, zarówno dla chorego, jak i jego otoczenia. Diagnozę przeprowadza się na podstawie pełnej oceny psychiatrycznej, wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i badań laboratoryjnych.

Możliwości leczenia schizofrenii są bardzo różnorodne, przez co możliwe jest niemal całkowite zapanowanie nad chorobą. Leki, terapia i wsparcie bliskich pozwala chorym kontrolować objawy, zyskiwać większą niezależność i prowadzić satysfakcjonujące życie.

Może Cię również zainteresować:

Dodaj komentarz